Adatkezelési tájékoztató
Jelen dokumentum az Erdősi és Társai Kft. tájékoztatását tartalmazza a www.pizzafutar.co.hu oldalon
megvalósított étel rendelési és házhozszállítási szolgáltatás keretében megvalósuló adatkezelésekről.
Jelen adatkezelési tájékoztató érvényes azokra az esetekre is, amikor a rendelés telefonon, vagy
személyes érkezik.
Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) szabályaival összhangban készült.
Elérhetőségeink:
Cím: 6726 Szeged, Thököly u. 28.
E-mail cím: [email protected]

 1. Regisztráció
  Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
  A weboldalon lehetőség van a későbbi megrendelések megkönnyítése érdekében regisztrációt
  elvégezni. A regisztráció keretében az alábbi adatokat kell megadni:
 1. Megrendelések teljesítése és házhozszállítás
  Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
  Az étel házhozszállítási szolgáltatás keretében Önnek lehetősége van a honlapon feltüntetett ételeket
  megrendelni és kérni azok házhoz szállítását. A megrendelések teljesítésének elengedhetetlen része,
  hogy az Ön megrendelését az Ön által megadott szállítási címre kiszállítsuk.
  A megrendelések teljesítése és a házhozszállítás keretében az Ön alábbi adatait kezeljük:
 1. Hírlevél feliratkozás
  Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
  Amennyiben Ön hozzájárul, az Ön számára az akciós ajánlatainkat tartalmazó hírlevelet küldünk.
  A hírlevélküldés érdekében az Ön nevét és email címét kezeljük.
  A hírlevél feliratkozás nem kötelező eleme a megrendelésnek, vagy a regisztrációnak, a regisztrációs
  során a hírlevél kérést külön tudja jelezni felénk.
  Adatkezelés jogalapja
  Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja az Ön hozzájárulása.
  Adatkezelés időtartama
  Az adatokat a leiratkozásig kezeljük.
 2. Számla kiállítása
  Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
  Amennyiben Ön a megrendelés során számlát kér tőlünk, és a számlát magánszemély számára kell
  kiállítani, a számla kiállítása érdekében személyes adatokat kezelünk.
  A számlán az Ön nevét és számlázási címét kell feltüntetnünk.
  Adatkezelés jogalapja
  Az, hogy számlát kér, az Ön döntése, azonban, ha számlát kell kiállítanunk, akkor annak adattartalmát
  és megőrzési idejét jogszabály határozza meg, így az adatok a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
  alapján a számlázással kapcsolatos Áfa tv.-ben és számviteli törvényben előírt kötelezettségek
  teljesítése alapján kezeljük.
  Adatkezelés időtartama
  A számlát a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig őrizzük meg.
 3. Panaszkezelés
  Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
  Amennyiben Ön a megrendeléssel, vagy tevékenységünkkel kapcsolatban panasszal él felénk, azt a
  fogyasztóvédelmi törvény alapján fogyasztói panaszként kell kezelnünk.
  A panaszfelvétel során kezeljük:
 1. Cookie adatkezelés
  Tájekoztatjuk, hogy a honlap úgynevezett cookie-kat használ állapot adatok gyűjtéséhez, a honlap
  regisztrált felhasználoinak azonosítására (maradjak bejelentkezve opció kiválasztása eseten),
  „bevásárlokosár” nyilvántartására, illetve a látogatok nyomon követesere.
  A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramrol az Ön számítogépének
  merevlemezere kerulnek a Honlap meglátogatásával, es amelyek a Honlap látogatásához szuksegesek.
  Önmagukban azonban nem használhatok fel a látogato szemelyazonosságának beazonosítására. A
  cookie-k további funkciókat biztosítanak a honlap számára, illetve segítsegukkel pontosabban fel
  tudjuk merni a honlap használatát.
  Önnek modjában áll engedelyeznie vagy elutasítania a cookie-kat böngeszője beállításainak
  modosításával.
  Kérjuk, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, es pontosítani kívánja cookie
  beállításait, tekintse meg internetes böngeszőjenek utasításait vagy segítő kepernyőjet. Tájékoztatjuk,
  hogy amennyiben ugy dönt, hogy a cookie-kat elutasítja, előfordulhat, hogy honlapunk vagy más
  honlapok interaktív funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni.
  A beállítások az alábbi internetes címekre kattintva érhetőek el:
   Google Chrome
   Firefox
   Microsoft Internet Explorer 11
   Microsoft Edge
   Safari
 2. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
  Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
 1. Adatbiztonság
  Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és
  technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson,
  illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az
  adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.
  Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő
  incidensekről tájékoztatjuk Önt.
 2. Egyéb rendelkezések
  Fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő
  módon módosítsuk.
  Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további
  adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés
  céljáról és az alábbi információkról: